fbpx

Thi công nội thất quán cafe Thiên Trang – Hưng Yên

Thi công nội thất quán cafe Thiên Trang – Hưng Yên

Hình ảnh thực tế quá trình thi công xây dựng quán Cafe Thiên Trang. Dự án được thực hiện bởi đội ngũ thợ thi công, giám sát, tư vấn Nội thất Phong Việt.

Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư: Anh Trung
  • Địa chỉ: Khoái Châu, huyện Khoái Châu, Hưng Yên
  • Tổng diện tích: 450m2

Hình ảnh thực tế

thi-cong-noi-that-quan-cafe-thien-trang-hung-yen-1

thi-cong-noi-that-quan-cafe-thien-trang-hung-yen-2

thi-cong-noi-that-quan-cafe-thien-trang-hung-yen-3

thi-cong-noi-that-quan-cafe-thien-trang-hung-yen-4

thi-cong-noi-that-quan-cafe-thien-trang-hung-yen-5

thi-cong-noi-that-quan-cafe-thien-trang-hung-yen-6

thi-cong-noi-that-quan-cafe-thien-trang-hung-yen-7

thi-cong-noi-that-quan-cafe-thien-trang-hung-yen-9

thi-cong-noi-that-quan-cafe-thien-trang-hung-yen-10

thi-cong-noi-that-quan-cafe-thien-trang-hung-yen-12

thi-cong-noi-that-quan-cafe-thien-trang-hung-yen-13

thi-cong-noi-that-quan-cafe-thien-trang-hung-yen-14

thi-cong-noi-that-quan-cafe-thien-trang-hung-yen-15

thi-cong-noi-that-quan-cafe-thien-trang-hung-yen-16

thi-cong-noi-that-quan-cafe-thien-trang-hung-yen-18

thi-cong-noi-that-quan-cafe-thien-trang-hung-yen-19

thi-cong-noi-that-quan-cafe-thien-trang-hung-yen-20

thi-cong-noi-that-quan-cafe-thien-trang-hung-yen-21

thi-cong-noi-that-quan-cafe-thien-trang-hung-yen-22

thi-cong-noi-that-quan-cafe-thien-trang-hung-yen-23

thi-cong-noi-that-quan-cafe-thien-trang-hung-yen-24

thi-cong-noi-that-quan-cafe-thien-trang-hung-yen-25

thi-cong-noi-that-quan-cafe-thien-trang-hung-yen-26

thi-cong-noi-that-quan-cafe-thien-trang-hung-yen-27

thi-cong-noi-that-quan-cafe-thien-trang-hung-yen-28

Thi công nội thất quán cafe Thiên Trang – Hưng Yên
Chuyển lên trên

0823595797